Gemeente projecten
 

steeds project funderingsherstel schiedam 01

In Schiedam heeft een groot aantal woningen te kampen met funderingsproblemen. De funderings-problematiek heeft vooral te maken met een gebrek aan draagkracht van de palen, als gevolg van negatieve kleef. De grondlagen van de slappe veengrond in Schiedam klinken in, waardoor de grond bij het zakken de palen mee naar beneden trekt.

Tot nu toe is uit onderzoek gebleken dat voor 182 woningen funderingsherstel noodzakelijk is om de panden voor de toekomst te kunnen behouden. In opdracht van de gemeente zijn voor deze woningen herstelplannen gemaakt die worden overhandigd aan de eigenaren.

Daarnaast zitten ongeveer 400 woningen in Schiedam in de monitoring waarvan nog niet duidelijk is of de fundering stabiel is. Panden in de monitoring, dat wil zeggen dat gedurende een aantal jaren metingen plaatsvinden bij de woningen. Hieruit moet blijken of de woning ongelijkmatig zakt en funderingsherstel noodzakelijk is.

Steeds begeleidt de eigenaren bij de aanpak van het herstel van de fundering. De huiseigenaren in de aangewezen wijken, kunnen contact opnemen met het Steeds voor vragen om het aanpakken van het achterstallig onderhoud aan de woning(en) en voor informatie over funderingsherstel.

Plan van aanpak

Funderingsherstel loopt naast de Particuliere Woningverbetering in Schiedam.

De eigenaren in de aangewezen en gemonitorde gebieden krijgen een:

  • globaal funderingsherstelplan
  • gratis advies en begeleiding
  • kunnen gebruik maken van zeer gunstige financieringsmogelijkheden ten behoeve van het herstellen en/of vernieuwen van de fundering

 

Lopende funderingsprojecten
Buijs Ballotsingel
PKO laan
Oosterstraat
Snelliussingel
Hagastraat
Edisonstraat
Bklaan en Vondellaan
Van Leeuwenhoekstraat