Gemeente projecten
 

steeds project funderingsherstel gouda 01

IJssellaan 105, 109 t/m 113 en 121 en Warmoezierskade 5 t/m 9 en 6, 14

In de jaren '80 en '90 is er in opdracht van de gemeente Gouda veelvuldig funderingsonderzoek geweest. Deze onderzoeken hebben informatie opgeleverd ten aanzien van de kwaliteit en aanlegdiepte van de funderingen. En sinds 1991 is de gemeente Gouda bezig met het organiseren van funderingsherstel met behulp van subsidies. Als resultaat hiervan zijn in totaal 322 woningen hersteld.

De woningen in de aangewezen blokken zijn allemaal op houten palen gefundeerd, die in de meeste gevallen worden verzwakt door houtrot. De woningen in de aangewezen blokken zijn allemaal op houtenpalen gefundeerd, die in de meeste gevallen wordt verzwakt door hout rot (houtsoort vuren) of door bacteriële aantasting (houtsoort grenen). Voor paalrot is het mogelijk om funderingsherstel uit te voeren, maar bij bacteriële aantasting is een vernieuwing noodzakelijk. In een enkel geval kan negatieve kleef de oorzaak zijn van verzakking in het pand. Dit wordt veroorzaakt doordat de grond rond het gebouw na in klinken wordt opgehoogd, waardoor deze grond door zakking in de bodem aan deze paal hang en een extra neerwaartse kracht uit oefent. Dit laatste komt voor bij woningen die dicht langs wegen staan.

Bij de betrokken panden zijn de volgende gebreken geconstateerd:

  • De grenenpalen zijn van een overwegend slechte kwaliteit waardoor funderingsvernieuwing noodzakelijk is
  • Door grote vervorming in de gevel zorgt de plaatselijke draagkracht voor problemen. Hier is herstel noodzakelijk als de zetting zich doorzet
  • De houtkwaliteit van de palen is slecht. Het zijn vermoedelijk allemaal grenenpalen waardoor funderingsvernieuwing noodzakelijk is
  • De aanleg van de diepte van de fundering is gering waardoor de paalkoppen deels slecht zijn. Hier is nader onderzoek en overleg noodzakelijk

 

Funderingsherstel
Bij funderingsherstel wordt de houten paal ingekort, er wordt een nieuwe vijzel geplaatst, een nieuwe funderingsbalk wordt gestort over de verlaagde koppen om de vijzels heen. Dit wordt eventueel aangevuld met extra palen.

Funderingsvernieuwing

Bij funderingsvernieuwing wordt de begane vloer verwijderd nieuwe stalen buispalen worden geheid, er wordt een nieuwe betonnen vloer gestort die ingekapseld wordt in de muren, waardoor de muren volledig op deze fundering rusten.

Plan van aanpak
Steeds heeft in samenwerking met de eigenaren/bewoners offertes opgevraagd bij diverse aannemer. De aannemers moesten een basis offerte leveren met een voorgestelde oplossing, maar mochten ook met een andere eventueel goedkoper alternatief komen. De uiteindelijke prijs van een offerte lag 5% hoger, omdat enkele elementen nog niet vastgelegd waren zoals de constructie berekeningen en het slaan van de sondering. Aan de constructie berekening en de sondering zijn kosten verbonden, hier zat een officiële opdrachtverlening aan vast. De kosten zijn afhankelijk van de woonoppervlakte.

Tijdens een informatieavond is de aannemer gekozen die het funderingsherstel gaat uitvoeren. Steeds heeft de eigenaren/bewoners begeleidt en heeft toezicht gehouden op de uitvoerende werkzaamheden van de aannemer.