Gemeente projecten
 

steeds project quackstraat rotterdam 01

'Samen onderhouden in de De Quackstraat'

"Het realiseren van een aantrekkelijke woonstad" is één van de doelstellingen van het Rotterdamse gemeentebestuur. Om deze doelstelling te realiseren stimuleert Steeds de woningeigenaren om het achterstallig onderhoud weg te werken en, nóg belangrijker, te laten reserveren voor toekomstig onderhoud.

In het project 'Samen onderhouden in De Quackstraat' zet Steeds in een sluitende aanpak de eigenaren ertoe aan de Vereniging van Eigenaren te activeren en onder te brengen bij een professionele beheerder. Aan de hand van een Meerjaren OnderhoudsPlanning (MJOP) dient de VvE het Direct Aanschrijvingswaardig onderhoud uit te voeren. Tevens dienen de eigenaren het onderhoud voor de komende 10 jaar te garanderen.

Omvang
Het plan betreft een aaneengesloten bouwblok van 15 VvE's met totaal 67 appartementen.

Financiering
De gemeente Rotterdam heeft de eigenaren een financieringarrangement aangeboden: een laagrentende lening bij het SVn op basis van hypothecaire zekerheid (3% lager dan de marktrente) in combinatie met een subsidie van € 3.000,- Eigenaren die de kosten van de lening (rente en aflossing) niet konden dragen hebben een aangepaste regeling gekregen. Het betrof hierbij altijd maatwerk.

De corporatie heeft voor dit project eigenaren met financieringsproblemen de mogelijkheid geboden om de betreffende woningen te verkopen aan de corporatie en de eigenaar een huurwoning van de corporatie te laten betrekken.

Voorwaarde voor het verkrijgen van deze maatwerk financiering is dat eigenaren het beheer van de VvE onderbrengen bij een SKW gecertificeerde professionele beheerder of bij VVE-010. Ook dient het toekomstig onderhoud voor de lange termijn (10 jaar) te zijn veiliggesteld met een maandelijks spaarbedrag van de huiseigenaren voor een gevuld onderhoudsfonds.

Investeringen
Met de inzet van € 84.000 aan subsidiegeld (en het beschikbaar stellen van € 105.000 aan leningen) heeft de gemeente de aanzet gegeven tot besluiten die leiden tot het investeren van € 1.171.084 in de komende jaren. Dat houdt in dat de eigenaren bijna 13 keer zoveel in het onderhoud van de woning stoppen dan de gemeente doet. Dat is een geweldig rendement.

De opbrengst
De opbrengst van de pilot in De Quackstraat is meer dan alleen de contante waarde van alle bouwkundige investeringen waar eigenaren toe besloten hebben. De opbrengst zit vooral in de daadwerkelijke vergroting van het bewustzijn onder eigenaren over nut en noodzaak van het gezamenlijk onderhouden van de woning. Dit is een belangrijke voorwaarde voor het behoud van de kwaliteit van de woningvoorraad in grote delen van Rotterdam en het voorkomt de noodzaak tot grootschalig overheidsingrijpen.

Deze pilot in Rotterdam Zuid is erg succesvol afgerond. Met deze aanpak zijn 10 VvE's onder beheer gebracht van een SKW gecertificeerde beheerder. Totaal hebben 14 VvE's het noodzakelijke onderhoud uitgevoerd en voert 1 VvE het onderhoud gefaseerd uit.