Gemeente projecten
 

steeds project contradriehoek denhaag 01

In Valkenbos-Zuid is door de gemeente Den Haag een buurt aangewezen voor particuliere woningverbetering. Het betreft 376 appartementen, verdeeld over 141 Verenigingen van Eigenaren (VvE), met achterstallig onderhoud. De oorzaak ligt vaak bij het slecht of niet functioneren van de VvE's. De VvE's moeten actief worden en minimaal het aanschrijvingswaardige onderhoud uitvoeren.

De eigenaren ontvingen een meerjaren onderhoudsplanning voor een periode van 10 jaar. Het project omvat begeleiding van de eigenaren van eerste informatieavond tot en met eindcontrole op de uitvoering en gereed melden voor subsidie.

De Verenigingen van Eigenaren kregen bij activeren gratis bestuur aangeboden voor maximaal 3 jaar.
Het subsidiebedrag per woning is maximaal € 17.000. Het totaal aan uit te keren subsidie is nog niet bekend.

Investeringen

Het totaal aan investeringen op korte termijn bedraagt € 3,9 miljoen.