Gemeente projecten
 

steeds project vve010 rotterdam

Versterken van het beheer van Vereniging van Eigenaren

Projectmatige Aanpak (PA)
In opdracht van de gemeente Rotterdam en de verantwoordelijke woningcorporaties voor de aangewezen gebieden, stimuleren adviseurs van Steeds Verenigingen van Eigenaren tot het organiseren van onderhoud. Dit gebeurt onder de vlag van VVE-010.

Doelstelling Projectmatige Aanpak
Zorgen dat voor de aanpak aangewezen VvE's met een onderhoudsachterstand (aanschrijvingswaardig) in de Rotterdamse adoptiewijken deze achterstand wegwerken, goed onderhoud gaan plegen en het financiële, administratief, bestuurlijk en technisch beheer voor de toekomst duurzaam waarborgen.
Een bijdrage leveren aan de leefbaarheid in de adoptiewijken, door binnen de kaders van de Projectmatige Aanpak aanvullende activiteiten uit te voeren die de leefbaarheid ten goede komen.

Praktische toepassing

  • Het stimuleren VvE's om actief te worden en te blijven
  • Achterstallig (bouwtechnisch) onderhoud en het toekomstig onderhoud in beeld brengen
  • Het achterstallige onderhoud terugbrengen naar een 0-niveau
  • Het reserveren van geld voor toekomstig onderhoud
  • Het planmatig uitvoeren van toekomstig onderhoud
  • De huidige beheerders ondersteunen om duurzaam beheer en bestuur van de VvE te waarborgen
  • Het activeren en begeleiden van eigenaar verhuurders om achterstallig onderhoud weg te werken en afspraken over goed onderhoud en beheer in de toekomst te maken

 

Projectgebied
Oud Charlois, Feyenoord, Bloemhof, Hillesluis, Carnisse, Mijnkintbuurt.
Aan te pakken woningen 1871 / 403 VvE's

VVE-010 is een samenwerkingsverband tussen de gemeente Rotterdam en drie woningcorporaties
Het zwaartepunt van de activiteiten ligt in Rotterdam Zuid. VVE010 richt zich op adviseren van VvE's en eigenaren en het borgen van structureel beheer. De aanpak die Steeds uitvoert onderscheidt zich van andere vergelijkbare projecten in Rotterdam op het aspect borgen van structureel beheer. Steeds is vanaf de initiatie fase betrokken bij het project en bij de opzet van VVE-010.

De Aanpak
In deze zogenaamde Projectmatige Aanpak zijn de afgelopen jaren totaal 403 , meestal kleine, VvE's gericht benaderd. Het gaat hier om VvE's met aanschrijvingswaardig onderhoud in de aandachtswijken, die door de gemeente en de woningcorporaties zijn geselecteerd.

De eigenaren worden, samen met hun VvE, aan de hand genomen door het gehele proces van de aanpak. Het communicatietraject is zo ingestoken dat het bewustwordingsproces voor de verantwoordelijkheid van het eigen bezit bij de eigenaren op gang wordt gebracht.

Vanaf het eerste contact van VVE-010 met de eigenaren, wordt gewerkt naar uiteindelijke besluitvorming op offertes voor het wegwerken van het noodzakelijke onderhoud. Daarnaast moeten de VvE's afspraken maken over het borgen van onderhoud voor de toekomst, waarbij deugdelijk beheer van de VvE noodzakelijk is. Dit moet gegarandeerd worden door een SKW gecertificeerde beheerder/ bestuurder of doordat de VvE een VvE label heeft waarmee kwaliteit gewaarborgd is.

De aanpak biedt de eigenaren begeleiding van VVE-010 gedurende het gehele proces, een Meer Jaren Onderhouds Planning, 2 jaar gratis VvE-beheer door VVE-010, en een financiële regeling met een subsidie van
€ 3000,- in combinatie met een SVn lening tegen een marktconforme rente.
De gemeente zet de aanschrijving in als instrument om te handhaven als eigenaren/ VvE's het noodzakelijke onderhoud aan hun pand niet oppakken.

Voor welke VvE's?
Een VvE komt in aanmerking voor de Projectmatige Aanpak als de gemeente de VvE aanschrijfwaardig vindt en heeft geconstateerd dat de staat van het onderhoud (gedeeltelijk) onder de wettelijke minimumeisen is gezakt. De VvE moet zich verder in een aandachtswijk bevinden en kleiner of gelijk zijn aan 24 appartementen. Daarnaast mag de VvE in de afgelopen 15 jaar géén subsidie voor woningonderhoud hebben ontvangen.