Ga ik meer betalen voor de energierekening? Hoe zit het met subsidies? En hoe kunnen we duurzamer worden? Het energieakkoord is op vrijdag 28 juni 2019 gepresenteerd en heeft grote impact op de gebouwde omgeving. Het doel van het kabinet is om de uitstoot van het broeikasgas CO2-uitstoot te verminderen met 49 procent in 2030. Hoe jouw VvE daaraan bij kan dragen en hoe Steeds daarbij kan helpen, lees je hieronder.klimaatakkoord gebouwde omgeving

Wordt de energierekening hoger als de belasting op gas omhoog gaat?
De belasting op gas wordt geleidelijk verhoogd terwijl de belasting op elektriciteit wordt verlaagd. Het belastingdeel van de energierekening wordt voor een gemiddeld huishouden in 2020 met €100 verlaagd, blijft in 2021 gelijk en stijgt na 2021 geleidelijk. Het wordt hiermee rendabeler om maatregelen in je huis te nemen die het gasverbruik verminderen. Je wordt dus geprikkeld om minder aardgas te gebruiken en over te stappen op alternatieven. Kortom, dat de energierekening omhoog zal gaan staat vast. Hoeveel de rekening omhoog gaat is afhankelijk van de mate waarin de VvE geïsoleerd is en op welke wijze de woning wordt verwarmd.

Hoe kunnen wij de verduurzaming van onze woningen betalen?
Wanneer de VvE investeert in isolatie, daalt de energierekening. Dat betekent dat op termijn de investering wordt terugverdient en jullie profiteren van meer comfortabele woningen. Veel VvE’s hebben niet gespaard voor het uitvoeren van duurzame maatregelen. Meestal wordt er uitsluitend gespaard voor regulier onderhoud. Daarom zijn er voor VvE’s subsidies en financieringsmogelijkheden beschikbaar om nu de verduurzaming te starten:
- Als VvE kun je voor een combinatie van twee of meer isolerende maatregelen subsidie krijgen via Subsidie op Energiebesparing in Eigen Huis (SEEH). Ook is er subsidie voor een energieadvies, en voor de begeleiding van het proces binnen de VvE om tot besluiten over energiebesparing te komen.
- De Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) geeft u een tegemoetkoming bij de aankoop van duurzame warmteinstallaties, zoals zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels.
- Speciaal voor VvE’s zijn er energiebespaarleningen vanuit het Nationaal Energiebespaarfonds (NEF). Voor maximaal €65.000 voor duurzame maatregelen (per wooneenheid) kan een VvE deze lening aangaan.
- Gemeentelijke subsidies, een aantal gemeentes geeft speciaal voor VvE’s een tegemoetkoming.
Wij kunnen meer toelichting geven over deze subsidieregelingen. In onze Duurzaamheidsscan bieden we altijd vier diverse oplossingen om jullie woningen te verduurzamen en een duidelijke overzicht van de kosten en mogelijke subsidies.

Gaan de subsidies veranderen in het Klimaatakkoord?
De subsidies die hierboven genoemd zijn, zijn voor de komende jaren verlengd. Daarnaast zal er een warmtefonds komen met voorfinanciering, toegankelijk voor iedereen tegen een relatief lage rente en met een lange looptijd. Dit fonds wordt gevoed met geld van de overheid en private financiers, bijvoorbeeld banken, pensioenfondsen of InvestNL. Dit fonds geldt voor verbouwingskosten die woningeigenaren en VvE’s maken voor het verduurzamen van de woning. Partijen in het Klimaatakkoord werken ook aan financiering die bij verkoop van het huis automatisch wordt overgedragen aan de volgende woningeigenaar (de zogenoemde gebouwgebonden financiering). Wanneer hier meer informatie bekend over is, zullen wij een update geven.

Wat kunnen we zelf doen om energie te besparen?
Je kan zelf maatregelen nemen om je woning energiezuiniger te maken. Denk aan het plakken van radiatorfolie of het inregelen van de cv-ketel. Dit scheelt al gauw een paar tientjes op de energiekosten. Ook kunnen jullie de cv-leidingen isoleren met kant-en-klare buizen van kunststofschuim. Deze zijn makkelijk zelf om de leidingen te schuiven. Als jullie naden en kieren dichten in de woningen voorkom je warmteverlies, dit kunnen jullie zelf doen. Met een waterbesparende douchekop bespaar je veel water en gas, zonder comfortverlies.

Wanneer is voor mij een goed moment om te verduurzamen?
Het is enerzijds slim om in te spelen op de beschikbaarheid van subsidies, maar anderzijds is het ook slim om rekening te houden met het geplande onderhoud. Wanneer jullie onderhoud aan het dak gepland hebben staan, kun je beter nog even wachten met het plaatsen van zonnepanelen. In onze Maatwerk Energieadvies (NEF) nemen we altijd een meerjaren(duurzaam)onderhoudsplan (MJOP) mee, zodat we een specifiek advies kunnen uitbrengen.

Voelt het nog steeds als een complexe warboel en willen jullie meer informatie, dan denken we graag met jullie mee!