SEEH subsidie voor verduurzaming van vijf VvE’s toegekend

SEEH subsidie voor verduurzaming van vijf VvE’s toegekend

Steeds begeleidt VvE’s in het gehele proces van verduurzaming. De aanvraag van subsidies is een belangrijke component van dit proces. De rijksoverheid heeft de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) voor VvE’s. Als een grote VvE een slimme samenstelling van isolerende maatregelen kiest, zijn er omvangrijke subsidie bedragen beschikbaar. Voor vijf VvE’s is recent deze subsidie verleend. Voor deze VvE’s gezamenlijk is  voor bijna €1,3 miljoen toegekend.

Tijdelijke sluiting SEEH

Er waren in december 2020 zoveel subsidie aanvragen ingediend bij de RVO, dat de subsidieregeling tijdelijk is gesloten. Er waren veel meer subsidies aangevraagd dan dat er aan budget in de regeling beschikbaar was. In maart is er extra budget beschikbaar gesteld, om alle lopende aanvragen te kunnen behandelen. De sluiting van de regeling heeft onze projecten iets vertraagd.

Subsidie is financiële steun voor VvE

De toegekende aanvragen hebben betrekking op vijf VvE’s waarvan er maar liefst vier voor het Zeer Energie Zuinigpakket hebben gekozen. Deze vier VvE’s gaan het gebouw opwaarderen naar nieuwbouw eisen. Per woning is er gemiddeld €10.000 aan subsidie toegekend, dit is ca 15-20% van de investeringskosten. De vijfde VvE heeft zelf een pakket aan maatregelen samengesteld, hier is €3.000 per woning subsidie toegekend. Deze financiële steun in de rug is nodig voor VvE’s om de verduurzaming mogelijk te maken.

Laatste nieuws