VvE Teteringsedijk 242abc t/m 252abc, Breda

VvE Teteringsedijk 242abc t/m 252abc, Breda

Vervolgtraject Definitieve Ontwerpfase Verduurzamen VvE

Op woensdag 15 juni 2022 heeft de gemeente Breda de omgevingsvergunningsaanvraag voor het verduurzamen van het appartementencomplex aan de Teteringsedijk verleend. Tevens is de leningaanvraag door het Nationaal Warmtefonds gehonoreerd. Hiermee staan alle lichten op groen om het project te gaan realiseren. Een mooie en een zeer belangrijke mijlpaal voor de Vereniging van Eigenaren.

In 2018 heeft Steeds advies een Maatwerk Energieadvies opgesteld voor de VvE Teteringsedijk 242abc t/m 252abc. Uit het haalbaarheidsonderzoek is gebleken, dat de thermische schil van het gebouw matig geïsoleerd is en hierdoor sprake is van een hoog gasverbruik. De leden van de VvE hebben diverse ambities om het gebouw te verduurzamen, maar hebben onvoldoende geld gereserveerd om onder andere de kozijnen te kunnen vervangen.

Steeds heeft tijdens een informatiebijeenkomst aan de VvE een presentatie gegeven dat met het gebruik van de SEEH subsidie van de Rijksdienst Ondernemend Nederland (RVO) en met het afsluiten van een energiebespaarlening bij het Nationaal Warmtefonds (NWF), het financieel mogelijk is om het gehele gebouw in één keer goed te verduurzamen richting de toekomst (energietransitie). Uit de besluitvormende algemene ledenvergadering (ALV) hebben de leden op basis van dit advies besloten om het zeer energiezuinig pakket verder te laten uitwerken door Steeds advies.

In het vervolgtraject zijn diverse benodigde bouwkundige en installatietechnische onderzoeken uitgevoerd, om in detail de vraag te kunnen beantwoorden: Is het zeer energiezuinig pakket technisch haalbaar? Uit de onderzoeken is gebleken, dat ZEP (Zeer Energiezuinig Pakket) technisch mogelijk is.

Om de vraag: Is het ZEP pakket financieel haalbaar met de huidige aannemersprijzen, te kunnen beantwoorden, heeft Steeds advies in goed overleg met het bestuur het bouwmanagementbureau Versluis in deze fase van het proces betrokken. Versluis is gevraagd om een projectbegroting op te stellen voor alle bouwkundige – en installatietechnische werkzaamheden. Steeds advies heeft de kwaliteitseisen opgesteld, waar de uitvoerende werkzaamheden aan moeten voldoen. De kwaliteitseisen richten zich hoofdzakelijk op de gestelde hoge eisen van de subsidie- en leningverstrekker. Aansluitend heeft Versluis een procesplanning en de uitvraag naar hoofdaannemers opgesteld.

De gekozen hoofdaannemer heeft de definitieve begroting uitgebracht en de verplichte verklaringen getekend, die nodig zijn voor het aanvragen van de subsidie en lening. De aanvraag van de subsidie en de lening heeft Steeds advies in goed overleg met de beheerder en het bestuur van de VvE aangevraagd. Na een langdurig traject is het Steeds advies gelukt om de maximale subsidie en lening voor de VvE binnen te halen.

Parallel aan het leningstraject heeft Steeds advies ook in opdracht van de VvE het benodigde tekenwerk verricht voor de aanvraag van de omgevingsvergunning. In de ontwerpfase was het een uitdaging om de bestaande woongevels te isoleren middels een buitengevelsysteem met een afwerking dat bij het bestaande metselwerk het beste past. Hiervoor is gekozen voor minerale steenstrips. De kleurstelling van alle nieuwe energiezuinige elementen zijn afgestemd op de bestaande bouwdelen. Aan de galerijzijde is een alternatief gekozen voor de buitengevelisolatie. De gevelpanelen zijn afgestemd op de nieuwe kozijnen.

In goed overleg met de Welstand en de Wabo-regisseur van de gemeente Breda is het ook gelukt om de omgevingsvergunning voor de verduurzamingsplannen binnen te slepen. Hiermee staan alle lichten op groen om het project te gaan realiseren.

Het bestuur en de beheerder van de VvE hebben gekozen om samen met bouwmanagement bureau Versluis het uitvoeringstraject verder op te pakken. Steeds advies heeft aangeboden om aan de zijlijn als energetisch adviseur het uitvoeringstraject te volgen en eventueel bij te springen indien nodig. Steeds advies wenst de VvE heel veel succes met de verdere uitvoering van het verduurzamingstraject.

Laatste nieuws