De waarde van het energielabel – investeren in duurzaamheid loont steeds meer

De waarde van het energielabel – investeren in duurzaamheid loont steeds meer

De grote effecten van verduurzaming woningen in de huidige woningmarkt

Bron: Brainbay

Begin juni heeft minister Hugo de Jonge zijn beleidsprogramma “versnelling verduurzaming gebouwde omgeving” gepresenteerd. Daarin wordt de nadruk gelegd op het oppakken van verduurzaming, met als prioriteit energiebesparing. Naast de overheid is de consument ook steeds actiever bezig met verduurzaming en besparingspotentieel. Bij veel consumenten staat terugverdientijd centraal, waarbij vooral gekeken wordt naar verlaging van energieverbruik. Dit is slechts één kant van de medaille; als de investering in verduurzaming ook zorgt voor een stijging in woningwaarde, levert dit de consument bij verkoop óók extra winst op.

Brainbay zocht uit hoe groot deze effecten zijn in de huidige woningmarkt.

In het kort de belangrijkste bevindingen:

  • Hoe duurzamer de woning, hoe hoger de woningwaarde. Een woning met label C brengt gemiddeld 7,9% meer op dan een vergelijkbare woning met een G-label.
  • In een ruimere woningmarkt is de meerwaarde van een duurzame woning hoger dan in een krappere.
  • Meerwaarde duurzame woning sinds stijging van energiekosten en minder krappe woningmarkt eind 2021 flink toegenomen.
  • Aandacht voor duurzaamheid bij zowel verkoper als koper sterk toegenomen.

Labelverdeling bij verkoop in 2022 spiegelt de woningvoorraad

Allereerst is onderzoek gedaan naar de verkoopbaarheid van de labels. Wat opvalt is dat de woningvoorraad een gemiddeld hoger label heeft ten opzichte van 2015, en dat inmiddels 25% van de verkochte objecten over een A-label beschikt. Als de verkopen van 2022 worden afgezet tegen de labelverdeling in de huidige koopwoningvoorraad, de meest rechtse grafiek, dan blijken de verkopen een aardige afspiegeling van de gehele voorraad.

Hoe duurzamer de woning, hoe hoger de woningwaarde

Slechte labels blijven verkoopbaar, maar dit geeft niet het hele beeld. Het label heeft namelijk invloed op de waarde van de woning. Een woning met label C brengt dus gemiddeld 7,9% meer op dan een vergelijkbare woning met een G-label.

Met de huidige gemiddelde woningprijs gaat het dan al snel om ruim 30.000 euro. Een investering in verduurzaming is hiermee dus een investering in de waarde van een woning. Deze indirecte baten komen bovenop de besparing van de energiekosten. Ter indicatie; met een verbetering van label G naar C gaat het gemiddeld gasverbruik omlaag van 1.365 m3 naar 1.070 m3, een besparing van 21%.

Voor meer informatie over het nieuwsartikel klik hier.

Conclusie

Het investeren in duurzaamheid levert niet alleen energiebesparing op maar verhoogt dus ook de waarde van uw woning.

Wenst uw VvE te gaan investeren in verduurzaming, waarbij er niet alleen wordt bespaart op energie, maar ook het wooncomfort en waarde van de woning stijgen? Kies dan voor ons Maatwerk Energieadvies. Zeker nu de overheid VvE’s ondersteunt met leningen en subsidies ligt er een mooie kans om de VvE klaar te maken.

Laatste nieuws