Steeds adviseert en stimuleert gemeenten, vastgoedbeleggers en particuliere eigenaren in het toepassen van geluidwerende maatregelen voor hun bezit.

Wet- en regelgeving dwingt overheden en bedrijven de geluidproductie te verlagen.

Geluidsoverlast door te hard geluid kan schadelijk zijn voor je gezondheid. In Nederland zijn afspraken gemaakt over wat verantwoorde geluidsniveaus zijn en wat niet.

Te hoge geluidsniveaus kunnen:
- je gehoor beschadigen
- je nachtrust of slaap verstoren. Wat weer leidt tot vermoeidheid, verminderde leerprestaties, depressies, verminderde weerstand, ongelukken, diabetes, ongezond gewicht en verhoogde bloeddruk
- hart- en vaatziekten veroorzaken

Eigenaren en bewoners van woningen of andere geluidsgevoelige gebouwen worden schriftelijk op de hoogte gesteld dat vanuit overheidswege wordt overwogen geluidwerende voorzieningen aan te brengen. Zodra bekend is welke woningen dit zijn, wordt aan de eigenaren en bewoners van die woningen of andere geluidsgevoelige gebouwen verzocht binnen drie weken schriftelijk toestemming te verlenen tot het uitvoeren van een akoestisch en bouwtechnisch onderzoek.

Bij schriftelijke toestemming van de eigenaren of bewoners, komt er een akoestisch en bouwkundig onderzoek. Dit onderzoek geeft:
- een opgave van de geluidsgevoelige ruimten
- een inventarisatie van de benodigde bouwtechnische gegevens
- een opgave van de benodigde geluidwerende voorzieningen
- een kostenraming voor de gemeente
- een raming van de eventuele kosten voor de eigenaar

Steeds heeft ervaring in geluidsprojecten! Steeds zet haar diensten en producten in, om vanaf de inventarisatie tot en met de uitvoering, de toepassing van geluidwerende maatregelen in goede banen te leiden.