Logo MVGM 250x250MVGM Vastgoedmanagement
Steeds B.V. is een dochteronderneming van MVGM. MVGM is dé vastgoedregisseur en neemt de gehele of gedeeltelijke regie van de vastgoedportefeuilles van haar opdrachtgevers uit handen. Met zo'n 600 medewerkers en vanuit 20 kantoren ontzorgt MVGM haar klanten op het vlak van vastgoedmanagement, het uitvoeren van taxaties en de koop, verkoop, aan- of verhuur van bedrijfsonroerend goed.
www.mvgm.nl


Logo SWV 250x250Servicepunt Woningverbetering
Een aantal medewerkers van Steeds werken onder de naam van het Servicepunt Wonigverbetering aan particuliere woningverbetering en funderingsherstel projecten in gemeete Schiedam en Vlaardingen. Het Servicepunt Woningverbetering biedt eerste hulp bij onderhoud aan de eigen woning om de leefbaarheid van wijken en buurten en om de kwaliteit van het particuliere op orde te houden.
www.servicepuntwoningverbetering.nl


Logo VvE010 250x250VVE-010
Steeds levert medewerkers aan VVE-010, om eigenaren in Rotterdamse wijken, te adviseren en te stimuleren tot het plegen van onderhoud. VVE-010 is een bijzonder samenwerkingsverband tussen de gemeente Rotterdam en de woningcorporaties Woonstad Rotterdam, Woonbron en Havensteder. De organisatie is onafhankelijk en staat voor de belangen van de woningeigenaren.
www.vve010.nl 


Logo Property ManagementPlatform Property Management
Steeds is aangesloten bij het platform Property Management. Property Management is het platform dat de brug slaat tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers in de Nederlandse bouw, infra & vastgoedmanagement sector.
www.propertymanagement.nl/steeds-bv


Logo HermanDeStroomverdeler 250x250LENS "Herman de Stroomverdeler"
Herman verdeelt de zonnestroom van één grote installatie over de individuele elektriciteitsmeters van bewoners. Met Herman de Zonnestroomverdeler biedt Steeds een aantrekkelijke oplossing op maat voor bewoners en bedrijven met een gedeeld dak. Herman maakt zonnestroom rendabel en flexibel voor VvE's, huurders, zorginstellingen en het MKB.
www.zonnestroomverdeler.nl


Logo StichtingPlatformFundering 250x250Platform Funderingsherstel
Steeds steunt het Platform Funderingsherstel. Het Platform Funderingsherstel komt op voor de belangen van eigenaren van panden met funderingsproblemen. Daarbij vestigt de stichting vooral aandacht op de verantwoordelijkheid van de overheid voor de schade als gevolg waterbeheer.
www.platformfundering.nl 

 

Logo WBW 250x250

Vereniging wonen boven winkels
Steeds is betrokken bij de vereniging Wonen boven Winkels NL. De vereniging zet zich intensief in voor hergebruik van lege verdiepingen boven winkels in de kernwinkelgebieden. Centraal staan het uitwisselen van kennis en ervaringen op de werkvloer en de verbetering van structurele condities voor projectrealisatie.
www.wonenbovenwinkelsnederland.nl