Steeds helpt Vereniging van Eigenaren, woningeigenaren en vastgoedbeleggers op een praktische en projectmatige manier om hun panden energiezuiniger te maken. 

"Alle nieuwbouw vanaf 2020 zo goed als energieneutraal en minimaal 300.000 bestaande huizen en gebouwen per jaar energiezuiniger. Dat zijn nieuwe afspraken tussen overheid en betrokken partijen om het energieverbruik in huizen en gebouwen de komende jaren flink terug te dringen." Dit maakte minister Spies bekent in juni 2012.

Steeds wil een praktische bijdrage leveren aan het duurzamer maken van de stad. Door onze jarenlange ervaring in de wijk- en woningverbetering, renovatie, restauratie en herontwikkeling weten wij hoe we eigenaren en gebruikers kunnen verleiden, adviseren en begeleiden van ideevorming tot en met de oplevering .

Steeds gaat daarbij altijd uit van de ambitie en de mogelijkheden van de eigenaren. Bij de aanpak van Steeds is er niet alleen aandacht voor de techniek, maar ook voor de juridische de financiële en de sociale mogelijkheden. Vooral voor VvE's is dit de sleutel om plannen ook werkelijk tot uitvoering te krijgen, maar ook voor huurwoningen om de 70% deelname van de huurders te kunnen garanderen.

Onze aanpak voor procesbegeleiding start met een globale inventarisatie en een doorkijk naar de mogelijkheden. We brengen de kosten en besparingen in beeld en inventariseren de huidige financiën, waar zoveel mogelijk de eigenaren een bijdrage aan leveren. Daarna bespreken we de mogelijkheden, wensen en de eisen. Voor VvE's hebben we een methode ontwikkeld om een goed gedragen plan samen te stellen. Uiteraard in goede samenwerking met de beheerder en het bestuur. Uiteindelijk komt uit de voorbereiding een maatwerkplan. Na de besluitvorming vanuit de VvE en eventuele financiering van het plan, kan de voorbereiding voor de uitvoering starten.

De klant bepaalt de bijdrage van onze specialisten. Steeds begeleidt alleen als dat echt nodig is. Kan en wil de eigenaar, de beheerder of het bestuur zelf onderdelen oppakken, dan is dat in overleg mogelijk.

Steeds werkt ook bij Verduurzaming samen met andere specialisten om haar opdrachtgevers en klanten een zo breed mogelijk palet aan mogelijkheden te kunnen bieden. Zo ook de samenwerking met LENS, de uitvinder van Herman de Zonnestroomverdeler. Zij bieden diverse oplossingen op het gebied van duurzame energieopwekking.