Steeds maakt noodzakelijke of gewenste verandering van winkelgebieden mogelijk. Door het organiseren van samenwerking en inbrengen van onze kennis en ervaring dragen wij bij aan het revitaliseren, herontwikkelen en/of vernieuwen van woon- en winkelgebieden. Van initiatief tot realisatie staat een evenwichtige benadering van de verschillende belangen voorop.

Winkelgebieden en ook winkelcentra zijn van nature statisch van aard en onderhevig aan veroudering, waardoor op termijn, mede door de veranderende omgeving, het functioneren onder druk komt te staan. Ondernemers vragen zich af wat mogelijk is en eigenaren zijn kritisch op de daarmee gepaard gaande investeringen en risico’s. Wie neemt het voortouw en wie bezit de kennis en ervaring om tot realisatie van een vernieuwingsproces te komen?

Steeds kan als procesmanager het traject van initiatief tot realisatie begeleiden, kan het projectmanagement van onderdelen van het veranderproces verzorgen of als adviseur haar kennis en ervaring inbrengen of de belangen van de opdrachtgever(s) in verandertrajecten behartigen. Daarbij rekening houdend met de specifieke vraagstellingen en wensen van opdrachtgevers. Door onze kennis en ervaring van veranderprocessen in stedelijk gebied, Verenigingen van Eigenaren en bedrevenheid in het hanteren van versnipperd eigendom kunnen wij goed samen met een diversiteit aan partijen werken aan de realisatie van een structureel goed functionerend winkelapparaat.

Steeds kent de gemeentelijke procedures, werkt transparant en betrekt alle belanghebbenden op het juiste moment en met de juiste weging actief in het besluitvormingsproces. Op deze manier draagt Steeds bij aan efficiency in kwaliteit, tijd en geld. Economische en maatschappelijke haalbaarheid van het plan vormen de rode draad in iedere stap naar de uitvoering, waarbij kwaliteit, rendement en functionaliteit vanzelfsprekende uitgangspunten zijn. De uitkomst is vooraf moeilijk aan te geven en wordt bereikt via een proces van schuren en schaven van grof naar fijn. Het resultaat kan variëren van een beperkte renovatie / revitalisatie tot volledige reconstructie van het winkelcentrum of winkelgebied, maar is daarbij sterk afhankelijk van de uiteindelijke randvoorwaarden die door betrokken partijen worden gesteld en ook van de dynamisch veranderende omgeving en marktomstandigheden.

Onze opdrachtgevers zijn (verenigingen van) eigenaren/beleggers, ondernemers(collectieven), ontwikkelaars, gemeenten en woningcorporaties.

Wij leveren proces-, projectmanagement en advies bij revitalisering en herontwikkeling van winkelcentra en winkelgebieden door heel Nederland en kunnen onze diensten en producten leveren op basis van een vaste prijs, op basis van regie of op basis van nieuwe verdienmodellen, zoals bonus op resultaat, no cure no pay en combinaties van vast en variabel. Steeds is altijd bereid om samen te werken met andere professionals. Samen met de klant bepalen we de vorm van de opdracht.