Steeds adviseert gemeenten, vastgoedbeleggers en particuliere eigenaren voor de aanpak van particuliere woningverbetering. Steeds adviseert over een plan van aanpak en is in staat het plan uit te voeren.

In de wijken waar wij werken, is meestal sprake van een groot aantal particuliere eigenaren en veel slapende kleine Verenigingen van Eigenaren (VvE). Eigenaren in de krachtwijken zijn daarnaast vaak starters op de woningmarkt en worden niet op de hoogte gesteld van de spelregels van het appartementsrecht en zijn vaak ook minder financieel draagkrachtig. Wanneer particuliere eigenaren het noodzakelijk (achterstallig) onderhoud niet wegwerkt, om wat voor reden dan ook, is de neerwaartse spiraal naar verval in de wijk ingezet.

Belangrijk in de particuliere woningverbetering is om een balans te vinden tussen het belang van de overheid, rechten en plichten van de eigenaar en wat de eigenaar financieel kan dragen. Waar een gemeente in het verleden sneller overging tot handhaven, probeert en gemeente tegenwoordig meer dichter bij de burger te staan.

Steeds kan een brug slaan tussen de wettelijke regeling en wat een eigenaar wil en kan uitbesteden aan onderhoud, zodat beide partijen erop vooruit gaan. Steeds weet om te gaan met de verschillende doelgroepen en knelpunten die onstaan tijdens zo'n proces. Een belangrijk onderdeel in dit proces is communicatie en inleving. Met 15 jaar ervaring in binnenstedelijke vernieuwing is het ons gelukt om eigenaren bewust te maken van een goed onderhouden woning en om planmatig onderhoud uit te voeren.