Steeds onderzoekt de mogelijkheden van herontwikkeling van leegstaande gebouwen. Hierbij heeft Steeds als uitgangspunt, om het gebouw weer een duurzame toekomst te geven, door middel van, nieuwe gebruikers, een nieuwe bestemming en een nieuwe functie.

Wij merken dat er in ons land een cultuur heerst waarbij mensen sloop en nieuwbouw verkiezen boven behoud en herontwikkeling. De gedachte is dat nieuw altijd beter is. Voor behoud moet je meer nadenken en beter je best doen voor een goed resultaat, ook in financieel economisch opzicht.

Met creativiteit en wat durf is vaak een originele oplossing te bedenken voor een slecht te exploiteren gebouw of gebied. Voordelen daarvan zijn: het behoud van de beeldbepalende gebouwen in de stad en een bijdrage aan duurzame ontwikkeling.

Als een gebouw of gebied niet goed meer rendeert of niet meer voldoet aan de eisen van deze tijd, is het moment van bezinning aangebroken.

  1. Hoe moet het verder?
  2. Loont het de moeite om ingrijpend te renoveren?
  3. Moet het complex geheel of gedeeltelijk worden gesloopt?
  4. Welke functies kunnen blijven en welke functies geven een nieuwe impuls?

 

Steeds kan in opdracht haalbaarheidsonderzoeken en complexanalyses uitvoeren, die informatie verschaffen over bouwkundige, juridische en financiële mogelijkheden voor het herbestemmen van een gebouw of complex.

Wij hanteren daarbij korte lijnen met opdrachtgever en vergunningverlenende instanties om tot een realistisch projectvoorstel of realistische scenario's te komen.

Na besluitvorming kunnen wij de plannen verder uitwerken en voor u het totale herontwikkelingstraject uitvoeren.