Steeds heeft in verschillende gemeenten onderdeel uitgemaakt van een handhavingsteam. Waar wij in Den Haag vanaf het begin van de Particuliere Woningverbetering als bemiddelaar in opdracht van de gemeente, de particulier bewust maakte van het feit dat onderhoud uitvoeren aan de woning een noodzakelijk goed is, staan wij als handhaver lijnrecht tegenover de particulier.

Door onze ervaring in de particuliere woningverbetering, weten wij als geen ander dat dwingen, kan leiden tot kwaad bloed. Op het moment dat je als gemeente besluit te gaan handhaven kan dit ook een manier zijn om in contact te komen met de desbetreffende overtreder. Gesprekken voeren met eigenaren, samen tot een oplossing komen, dat proces kan Steeds als geen ander begeleiden.

Ons voordeel is, dat wij als handhaver niet puur alleen beleid uitvoeren, maar wij proberen eigenaren te bewegen om actie te ondernemen. Alleen in dit geval zitten de overtreders vast aan de wettelijke termijnen.

Steeds heeft niet alleen bouwkundige kennis, maar ook juridische kennis in huis. Steeds kan zijn medewerkers inzetten als bouwkundig inspecteur, maar ook als administratief juridisch medewerker.