Steeds heeft specialisten, die zorgen voor deskundige ondersteuning en begeleiding in het proces van funderingsherstel. Het gaat dan niet alleen om technische advies, maar ook financieel, juridisch en sociaal.

In veel delen van de Randstad, Zeeland, Noord-Holland en een brede strook langs de waddenkust van Friesland en Groningen zijn panden gefundeerd met grenen of vuren funderingspalen. Deze houten funderingen zijn kwetsbaar. Ze kunnen aangetast worden door bacteriën (palenpest), gaan schimmelen door droogstand van de paalkoppen (paalrot) en naar beneden worden getrokken door de zakkende grond (negatieve kleef).

In al deze gevallen heeft de fundering onvoldoende draagkracht.

Indien een fundering van een pand slecht is, heeft dit grote gevolgen voor de eigenaar. De maatregelen die genomen moeten worden, zijn kostbaar en ingrijpend. Daarnaast zal het pand op termijn een groot deel van zijn waarde verliezen. Funderingsherstel is meestal goed mogelijk. Het is daarbij echter wel van belang dat alle eigenaren van de zogenaamde funderingshersteleenheid meedoen.

Funderingsherstel is een ingrijpend en ingewikkeld project. Steeds kan u daarbij helpen.

Steeds kan bij de voorbereiding van funderingsherstel zowel de traditionele methode als de zogenaamde Design & Build methode toepassen. Bij de Design & Build methode wordt de aanbesteding en het ontwerp in één processtap geïntegreerd. Hierdoor kan in een kort tijdsbestek een uitvoeringsplan gerealiseerd worden. Een belangrijk voordeel is dat de opdrachtgever minder kosten in het voorbereidingstraject heeft.