Verduurzaming

Met een Meerjaren Duurzaam Onderhoudsplan (MDOP) krijgt een VvE inzicht op de kosten van het noodzakelijk onderhoud dat nu moet worden gedaan, het toekomstige bouwkundig onderhoud en de duurzame verbeteringen die daarmee gecombineerd kunnen worden.
Steeds GroenMop

In het MDOP wordt vanuit de bouwkundige opname de staat van onderhoud van het pand en de alle tot de VvE behorende appartementsrechten in kaart gebracht. Het MDOP geeft een overzicht van de onderhoudskosten inclusief btw over een periode van tenminste 15 jaar (langer op aanvraag). Daarnaast worden in het MDOP adviezen gegeven over duurzame verbeteringen, waarmee de VvE en de woningeigenaren energie kunnen besparen of opwekken en over het verkrijgen van een comfortabele, gezonde woning.

 

Meerjaren Duurzaam Onderhoudsplan van Steeds

Voorafgaande de bouwkundige opname vindt een intake plaats met de VvE. Steeds heeft digitale intakeformulieren opgesteld, voor zowel het bestuur als voor de leden, om zo een goed beeld te krijgen van de gemeenschappelijke als individuele wensen en ambities omtrent onderhoud en woningverbeteringen.

Aansluitend wordt door de bouwkundige van Steeds, in goed overleg met de bestuurder/beheerder, de opname verricht. Voor de opname gebruikt Steeds bij voorkeur de aangeleverde bouwtekeningen. Indien die niet beschikbaar zijn, maakt Steeds schetstekeningen en worden de hoeveelheden in het werk opgenomen. Alle gebouwgebonden bouwkundige - en installatietechnische elementen worden visueel geïnspecteerd. Enkele appartementen worden bezocht om het gebouw zo volledig mogelijk in kaart te brengen.

De aangetroffen gebreken worden digitaal vastgelegd en als bevindingen opgenomen in het MDOP. Gebreken waarvoor herstel op korte termijn noodzakelijk is, worden in het MDOP aangegeven als “Noodzakelijk Onderhoud”. Alle overige onderhoudswerkzaamheden worden als “Cyclisch Onderhoud” opgenomen. Deze werkzaamheden worden in de planning met bijbehorende onderhoudscyclus van het bouw- of installatiedeel ingepland.

In het onderhoudsplan wordt op basis van de opname (O-meting) de huidige staat van onderhoud van alle bouwkundige- en installatietechnische elementen omschreven. In een analyse wordt een advies uitgeschreven over welk onderhoud op korte termijn en welk onderhoud op middellange / lange termijn uitgevoerd moeten worden. Vanuit het onderhoudssoftware O-prognose wordt gerapporteerd: Een elementenoverzicht (onderhoudsbeoordeling), bevindingen (gebreken en opmerkingen), een jaarplan met werkomschrijvingen (onderhoudshandelingen op korte termijn) en een meerjarenonderhoudsplanning (onderhoudshandelingen voor de komende 15 jaren).

In de energiescan wordt op basis van de aangeleverde intakegegevens, het deskresearch en de opname ter plaatse, in kaart gebracht welke duurzame verbeteringen door de VvE reeds uitgevoerd zijn en welke duurzame verbeteringen er nog mogelijk zijn. Voor de VvE worden drie pakketten/scenario’s samengesteld. Per scenario wordt vanaf de huidige woonsituatie berekend wat het effect is op de EI-score (energielabel), de besparing op individuele als collectieve energiekosten en de verbetering van het wooncomfort. De investeringen van de best renderen maatwerkpakket wordt opgenomen in het MDOP.

Voor de VvE wordt gekeken welke duurzame verbeteringen voor subsidie in aanmerking komen en of combinatie met onderhoud mogelijk is. Doordat de maatregelen zichzelf terugverdienen is het vaak mogelijk om ingrepen uit het MDOP voor de leden van de VvE kostenneutraal of met een geringe verhoging van de woonlasten uit te voeren. Door de combinatie met een MJOP is het MDOP een goed basisdocument voor iedere VvE.

Op basis van het MDOP kan de VvE besluiten nemen over het onderhoud en het verbeteren van het gebouw in de toekomst. Indien gewenst kunnen de specialisten van Steeds de VvE daarbij op maat bijstaan.

De MDOP opname en rapportage wordt uitgevoerd door een vakbekwame specialist.


Vraag een “Meerjaren Duurzaam Onderhoudsplan” aan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bel 085-073 2600.