Bouwkundig Hits: 3804

Als de werkzaamheden van de aannemer in de uitvoeringsfase zijn afgerond, kan begonnen worden met de oplevering. Bij de oplevering is het belangrijk om het uitgevoerde werk te controleren/toetsen. Steeds zorgt ervoor dat wat op papier staat ook in de praktijk wordt gerealiseerd.

Vooropname, oplevering en eindoplevering door Steeds

De bouwkundige adviseurs van Steeds hebben ervaring in het opleveren van het uitgevoerde werk voor renovatie-, restauratie,- verduurzaming- en herbestemmingsprojecten. Wij beoordelen de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden op basis van bestek en tekeningen.

De opleveringen van bouwwerkzaamheden worden in drie fases uitgevoerd.

Vooropname

Voorafgaand aan een oplevering wordt door de aannemer, opdrachtgever en een bouwkundig adviseur een vooropname uitgevoerd. Tijdens deze opname wordt gezamelijk het uitgevoerde werk gecontroleerd en wordt de kwaliteit beoordeeld aan de hand van het bestek en de tekeningen. In de resterende tijd tot aan de oplevering heeft de aannemer de mogelijkheid de openstaande punten die tijdens de vooropname zijn geconstateerd af te ronden.

Oplevering

Tijdens de oplevering wordt wederom een opname in het bijzijn van de aannemer, opdrachtgever en bouwkundig adviseur uitgevoerd. Gezamenlijk wordt het uitgevoerde werk gecontroleerd en wordt de kwaliteit beoordeeld. De bouwkundig adviseur registreert de punten die nog niet gereed zijn en vermeldt dit in een opleverlijst. Aansluitend wordt door de bouwkundig adviseur een procesverbaal van oplevering opgesteld. Bij de oplevering worden de garanties die in het bestek benoemd zijn door de aannemer overhandigd aan de opdrachtgever.
De bouwkundige adviseert, bij geschillen met de aannemer, de opdrachtgever wat de vervolgstappen zijn bij het niet nakomen van het wegwerken van de opleverpunten.

Eindoplevering

De eindoplevering is de definitieve oplevering en wordt uitgevoerd na de vastgestelde onderhoudstermijn, zoals is benoemd in het bestek. De eindoplevering wordt gehouden door de aannemer, opdrachtgever en de bouwkundig adviseur.

De punten die vastgelegd zijn in het procesverbaal van oplevering dienen voor de eindoplevering afgehandeld te zijn. Alleen dan kan de officiële eindoplevering plaatsvinden.

Indien tijdens de onderhoudstermijn gebreken worden geconstateerd door de opdrachtgever, kan de bouwkundig adviseur, in overleg met de opdrachtgever de aannemer hiervan op de hoogte stellen. Als de gebreken zijn verholpen die tijdens de onderhoudstermijn gevonden zijn, kan de eindoplevering plaatsvinden.

 

Wilt u dat Steeds de oplevering verricht van uw projecten? Neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via bel 085-073 2600.

steeds opleveren