Verduurzaming Hits: 948

Heeft uw Vereniging van Eigenaren (VvE) wensen en ambities voor het doorvoeren van duurzame verbeteringen en wilt u weten welke besparings- en opwekkingsmogelijkheden er zijn of wilt uw weten hoe de VvE naar Nul op de Meter kan komen? De maatwerkenergiescan van Steeds geeft u antwoorden op deze vragen en geeft de VvE een advies op maat en meer....
Steeds GroenMop

Steeds levert voor Vereniging van Eigenaren (VvE) vanaf 10 appartementen een Maatwerkenergiescan. De energiescan wordt op basis van verbetermogelijkheden, de wensen en ambities die de VvE en woningeigenaren hebben op het gebied van duurzame verbeteringen, op maat gemaakt. Daarnaast wordt berekend wat nodig is om te komen tot Nul op de Meter.

 

De Maatwerkenergiescan van Steeds

In de Maatwerkenergiescan wordt een breed pakket aan aspecten in beeld gebracht, dit betreft:
 1. Het huidige energieverbruik.
 2. De mogelijkheid tot besparen door isoleren.
 3. De collectieve installaties en de mogelijkheid te besparen op het gas- en/of elektraverbruik.
 4. De ventilatie.
 5. De mogelijkheden tot het zelf opwekken van energie.
 6. Een indicatie van de energie labels voor en na verbetering.
 7. De mogelijkheden met betrekking tot subsidie vanuit het Rijk en/of gemeente.
 8. De mogelijkheden met betrekking tot financiering.

Na opdracht ontvangt de VvE twee intakeformulieren, zodat Steeds voorafgaand de schouw en intake een indruk kan krijgen over de stand van zaken, zowel technisch als financieel en de wensen die er zijn op het gebied van duurzame verbeteringen. De gegevens worden in een deskonderzoek gebruikt. Op basis van de huidige situatie worden de mogelijkheden en wensen in diverse verbeterscenario’s voor de VvE in een energetisch model doorgerekend.

Na ontvangst van de ingevulde formulieren wordt een afspraak gemaakt voor de intake en de schouw ter plaatse. Dat is vooral noodzakelijk om de deskanalyse te bevestigen of aan te scherpen.

Na het intakegesprek dient de VvE de volgende documenten/gegevens aan te leveren:
 - Installatietekeningen;
 - Jaarafrekeningen gasverbruik (2 kalenderjaren);
 - Type en bouwjaar warmtebronnen;
 - Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP);
 - Complex informatie (bouwjaar, aantal appartementen, gemiddelde m2 p.app, aanwezige isolatie);
 - Informatie over warmtapwateropwekking (individueel of collectief inclusief type en bouwjaar);
 - Inventarisatie klachten over comfort, geluid e.d.

Tijdens de schouw wordt visueel gekeken naar de gehele thermische schil, waarbij er gelet wordt op de volgende onderdelen,

1. De buitenkant van het gebouw:
    - Zijn er renovaties/aanpassingen aan het gebouw gedaan, na de bouw?
    - Hoe zijn de gevels opgebouwd en zijn deze geïsoleerd.
    - Zo niet: Wat zijn de mogelijkheden voor gevelisolatie?
    - Welke type kozijnen en beglazing zitten in de gevels en zijn er mogelijkheden voor verbeteringen?
    - Hoe is de dakconstructie opgebouwd?  Zijn er mogelijkheden voor dakisolatie?
    - Is het dak geschikt voor het plaatsen van zonnepanelen? Is dat gewenst binnen e VvE?
    - Zijn de begane grondvloeren of bergingsplafonds geïsoleerd? Is dat mogelijk? Zijn er veel leidingen?

2. De installatie van het gebouw:
    - Is de verwarmingsinstallatie collectief of individueel?
    - Is de warmwatervoorziening collectief of individueel?
    - Is er vervanging op korte termijn gepland van technische installaties? Type energiezuinige installaties?
    - Is er veel algemene verlichting? Is dat al omgebouwd naar LED? Hoe is de schakeling?
    - Hoe is de inkoop van elektra en gas geregeld? Wordt er jaarlijks gebenchmarkt?
    - Hoe wordt er geventileerd (natuurlijk/mechanisch)? En zijn er eventuele ventilatieproblemen?

Van alle constateringen worden foto’s gemaakt en waar het niet mogelijk is, wordt een kort besprekingsverslagje gemaakt.

Om de opbouw van de thermische schil goed te kunnen beoordelen, wordt de VvE gevraagd naar bouwtekeningen. Mocht de VvE niet in het bezit zijn van bouwtekeningen, dan worden deze opgevraagd uit het gemeentearchief.

Indien de VvE een collectieve cv en/of warmwater installatie heeft, wordt een specialist aangetrokken om een scan te doen op de installatie.

Tijdens de schouw zal de cv-specialist de volgende werkzaamheden uitvoeren:
 - Opname maken van de stookruimte (opstelling cv-ketels/andere warmtebronnen);
 - Foto’s maken van de radiatoren in minimaal 1 appartement;
 - Foto’s maken van de distributiepompen;
 - Foto’s maken van het leidingverloop in de stookruimte;
 - Het controleren van de type en bouwjaar van de warmtebronnen;
 - Het inventariseren van klachten over de installatie met betrekking tot comfort, geluid e.d.
 - Het controleren van de warmtapvoorziening (individueel of collectief).

Van alle bovenstaande gegevens wordt een maatwerkrapport opgesteld. Naast het effect van alle mogelijke energiebesparings- en opwekkingsmogelijkheden wordt per maatwerkpakket een investeringsberekening gemaakt. Op basis van de besparingen en investeringen wordt het rendement berekend voor de VvE. Naast de investeringen wordt gekeken welke subsidiemogelijkheden er zijn en wat dit zal gaan betekenen voor de VvE.

Vanuit het meerjaren onderhoudsplan (MJOP) van de VvE wordt zoveel mogelijk een combinatie gezocht met de geadviseerde duurzame maatregelen in de maatwerkenergiescan, om zo de kosten uit te sparen voor onderhoud.


Heeft uw VvE interesse in het laten opstellen van een “Maatwerkenergiescan” of wilt u op maat begeleiding? Stuur uw verzoek via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bel +31(0)15-3644050.