Verduurzaming Hits: 91

Wenst uw Vereniging van Eigenaren (VvE) een energieadvies op maat te ontvangen dat inzicht geeft in de mogelijke verbeteringsmaatregelen om de energetische prestaties van de woningen te verbeteren en kosten uit te sparen op energie en onderhoud? Het maatwerkadviesrapport van Steeds geeft uw VvE passende antwoorden en meer…
Steeds Maatwerkenergiescan

Steeds levert voor Vereniging van Eigenaren (VvE) een gesubsidieerd Maatwerkadviesrapport. In verhouding tot de maatwerkenergiescan gaan wij in dit gesubsidieerde rapport dieper in de energetische prestaties van de woningen. De energielabels (EI-score) van de woningen worden berekend conform de ISSO 82.1. Dit gesubsidieerd rapport voldoet aan de BRL 9500 en de eisen die de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) stelt aan een rapport, dat in aanmerking komt voor subsidie.

 

Maatwerkadviesrapport van Steeds

Het maatwerkadviesrapport bestaat uit een energieadvies met begeleiding van het bestuur tot aan de Algemene Ledenvergadering. Om een goed energieadvies te kunnen maken is een actueel 15 à 30 jaren meerjarenonderhoudsplan nodig. Indien gewenst levert Steeds naast het energieadvies ook een actueel meerjarenonderhoudsplan (MJOP).

In het kort: Ons maatwerkadviesrapport bestaat uit de volgende componenten:

1. Een Energieadvies met begeleiding.
2. Een Financieringsplan (NEF).
3. Een Meerjarenonderhoudsplan (MJOP).

Energieadvies

In het Energieadvies wordt de gehele “thermische schil” en de aanwezige installatie van de VvE in kaart gebracht. Op basis van de aanwezige woningtypes worden de indicatieve energielabels (EI-score) van de woningen berekend. Voor de VvE stellen wij 3 verbeterpakketten op en worden de mogelijkheden in kaart gebracht voor het zeer energiezuinig pakket, bijna Nul op de Meter. Vanuit de geadviseerde verbeterpakketten wordt vanaf de huidige situatie het effect berekend op de indicatieve energielabels (EI-score), de wooncomfortscore en de energiebesparing.

Hierbij besteden wij aandacht aan de volgende aspecten:

  •  - Het verminderen van het energieverbruik door het isoleren van het casco;
  •  - Het verminderen van het energieverbruik door verbeteringen aan de installatie;
  •  - Het zelf opwekken van energie door het toepassen van pv-panelen e.d.
  •  

Per verbeterpakket wordt een investerings- en subsidieraming opgesteld. Hierbij wordt ook in ogenschouw genomen of het vanuit financieel oogpunt wenselijk is om op basis van het MJOP de maatregelen in tijd naar voren te trekken.

Financieringsplan (NEF)

De financiële haalbaarheid van de verschillende verbeterpakketten wordt berekend. Op basis van een financiering bij het Nationaal Energiebespaarfonds (NEF) wordt per pakket de financiering doorgerekend. De resultaten uit het uitgebrachte advies worden besproken met het bestuur van de VvE.

Meerjarenonderhoudsplan (MJOP)

Voor het opstellen van een MJOP voert de bouwkundige een O-meting uit van het VvE-complex en worden de onderhoudsgevoelige elementen visueel beoordeeld. Het MJOP worden de volgende onderdelen aan de VvE gerapporteerd:

  •  - Elementenoverzicht: Overzicht onderhoudsgevoelige elementen met globale conditiescore;
  •  - Bevindingen: Overzicht geconstateerde gebreken, voorzien van afbeeldingen en herstelkosten;
  •  - Jaarplan: Onderhoudsplan op korte termijn met werkomschrijvingen;
  •  - Onderhoudsbegroting: Overzicht van alle onderhoudshandelingen met onderhoudskosten.
  •  

Met een Maatwerkadviesrapport krijgt de VvE inzicht in de onderhoudsbehoefte en de financiële mogelijkheden tot het treffen van duurzame verbeteringen.

Het Maatwerkadviesrapport wordt uitgevoerd door een Vakbekwaam persoon EPA Woningbouw. Conform artikel 13, lid 3, subsidieregeling energiebesparing eigenhuis, kan de VvE subsidie aanvragen voor de gemaakte kosten. Lees meer over de subsidieregeling op de website: www.rvo.nl


Vraag een “Maatwerkadviesrapport” aan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bel +31(0)15-3644050.