Vastgoed projecten
 

steeds project spinozarepelaer denhaag 01

Steeds heeft in opdracht van Staedion een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd, om te bepalen in hoeverre renovatie een denkbaar scenario is, ten opzichte van sloop/nieuwbouw.

Het complex bestaat uit 21 appartementen aan de Spinozastraat en één atelierwoning aan de Repelaerstraat. De appartementen aan de Spinozastraat, zijn verdeeld in een viertal portieken, die toegang geven tot vier 3-kamerappartementen en twee 6-kamerappartementen.

Steeds heeft een opname uitgevoerd om de bouwkundige staat te bepalen van o.a. de fundering, de draagconstructies, de kapconstructies en bouwfysica. De plattegronden van de woningen zijn getoetst op toekomstwaarde en is er bepaald in hoeverre inpandige ingrepen kunnen leiden tot marktgerichte plattegronden. Aan de hand van het Programma van Eisen (PvE), hebben wij een globale kostenraming opgesteld voor de renovatie.

De problematiek in het complex, zat hem hoofdzakelijk in de bouwfysische aspecten. Er is onvoldoende rekening gehouden met het vochttransport binnen de appartementen.

Constructief gezien waren er geen ernstige gebreken gesignaleerd aan het complex om tot slopen over te gaan. Alle gebreken met name: scheuren, zettingen, horizontale – en verticale spanningen in het metselwerk zijn op te lossen evenals roestende lateien en aangetaste balklagen.

Op basis van het PvE heeft Steeds twee varianten voor een kostenraming opgesteld voor de opdrachtgever:

1. Hoog niveau renovatie
2. Renovatie (sober en doelmatig)

Uiteindelijk hebben beide onderzoeken niet tot uitvoering geleid. De opdrachtgever heeft gekozen voor sloop/nieuwbouw.