Vastgoed projecten
 

steeds project koningshof denhaag 01

In opdracht van NV Stedelijk Belang heeft Jan Vlasman het projectmanagement uitgevoerd voor de ontwikkeling van "Bedrijfsruimte Koningshof" aan de Parallelweg, te Den Haag.

De ontwikkeling van het project "Bedrijfsruimte Koningshof" maakte onderdeel uit van de realisatie van het stedenbouwkundig plan voor het gebied Koningstraat en een deel van de Koninginnestraat. Het totale gebied werd ontwikkeld ten behoeve van de woningbouw in de marktsector, uitbreiding van een school en de erboven gelegen sociale huurwoningen en de ontwikkeling van bedrijfsruimten. NV Stedelijk Belang heeft van de gemeente opdracht gekregen om de realisatie van het onderdeel bedrijfsruimten uit dit plan uit te voeren.

Het project "Bedrijfsruimte Koningshof" omvat de bouw van ca. 840 m² bedrijfsruimte (ca. 630 m² bedrijfshal en 210 m² kantoorruimte) voor stadsvernieuwingskandidaten met een lage aanvangshuur per m². In een vroeg stadium is besloten om de bedrijfsruimte van een aparte bijbehorende kantoorruimte te voorzien. De kantoorruimte werden boven de bedrijfshallen gedacht. Dit was één van de uitgangspunten uit het programma van eisen.

Het bedrijvencomplex biedt de mogelijkheid aan verschillende bedrijven om zich te vestigen met de mogelijkheid om zelfstandig te functioneren. De keuze om de bedrijvenunits aan de Parallelweg te realiseren was mede om overlast van de bedrijven en toeleveringsbedrijven uit de woonomgeving te weren. De parkeerbehoefte van de bedrijfsruimte alsmede de plaats voor het laden en lossen en de toegang naar de units liggen aan de Parallelweg. Om geluidsoverlast naar de naastgelegen woningen te voorkomen is de eis gesteld dat de toekomstige bedrijven minimaal voldoen aan de Hinderwet klasse 3. De Parallelweg is goed bereikbaar vanaf de doorgaande wegen van Den Haag.

Doelstelling project
Het creëren van kleinschalige bedrijfsruimten met een lage huur ten behoeve van ondernemers uit de Schilderswijk Met het verkrijgen van een startsubsidie werd tevens door de gemeente de eis gesteld dat kandidaten, door de gemeente worden voorgedragen, die vanwege de voortgang van de Stadsvernieuwing verplaatst moesten worden.

Het scheppen van werkgelegenheid voor langdurig werklozen, enerzijds door bij de bouwactiviteiten zo veel als mogelijk gebruik te maken van leerling-bouwplaatsen en de mogelijkheden die de units kunnen betekenen voor de inzet van werkgelegenheid in het algemeen.

Projectmanagement

  1. Vertegenwoordigen opdrachtgever/eigenaar
  2. Besluiten over resultaten en voortgang
  3. Bewaken budget & voortgang
  4. Adviseren verhouding kosten/kwaliteit
  5. Inbreng bouwkundige expertise

 

Uitgevoerde activiteiten en gerealiseerde effecten
Door de algehele publiciteit van de stadsvernieuwing werd er meteen bekendheid gegeven aan de bedrijfsruimte. Na de bouw en de oplevering waren alle bedrijfshallen verhuurd aan ondernemers. Alle huurders zijn voorgedragen kandidaat-huurders vanuit de gemeente. De ondernemers waren al actief in de wijk, maar zijn mede door de realisatie van dit project in de wijk gebleven.

Het project "Bedrijvenruimte Koningshof "is een zeer geslaagd project. Mede door de ontwikkeling en de bouwactiviteiten in de directe omgeving verliep het in de planvorming en in de voorbereidingsfase erg vlot.

Looptijd en fasering
De voorbereiding van het project vond plaats in begin 1997 met de opstelling van het programma van eisen en duurde tot ongeveer eind augustus 1999. De start van de bouw vond plaats in december 1998. Op 2 september 1999 werd het complex opgeleverd aan NV Stedelijk Belang.

Kosten realisatie
ca. fl. 2.000.000.