Gemeente projecten
 

steeds project cobrandes denhaag 01 

In 2000 is het project Co Brandes gestart aan de Juliana van Stolberglaan in Den Haag. Het betreft hier woningen die tussen 1920 en 1940 zijn gebouwd en zich kenmerken door horizontale betonbanden (architect Co Brandes), die zijn afgewerkt met een sierpleister.

Het terugbrengen van de betonbanden naar originele staat gebeurde gelijktijdig met het verplicht uitvoeren van achterstallig onderhoud (IBG). Steeds is destijds door de afdeling Monumentenzorg van de gemeente Den Haag gevraagd om het project te begeleiden. Vanuit de afdeling kleine monumentenzorg was hiervoor € 375.000,- aan subsidie gereserveerd. Het terugbrengen van de architectonische details aan de betonbanden is collectief aangepakt.

Stichting Juliana Brandes, bestaande uit de eigenaren van de woningen aan de Juliana van Stolberglaan, nam het opdrachtgeverschap op zich, zodat de subsidie vooraf verstrekt kon worden. De eigenaren machtigden het bestuur van de stichting om namens hen te handelen.

In totaal betrof het project 35 VvE's (200 woningen) en een investering van € 1.275.000,-

Een deel van het geld wat de eigenaren investeerden aan onderhoud van het pand werd terugbetaald door de kleine monumenten subsidie en subsidie voor de constructieve delen, dit betrof een bedrag van totaal € 225.000,-