Bodegraven centrum wordt steeds mooier!

Bodegraven centrum wordt steeds mooier!

Steeds werkt in stedelijke gebieden waar groepen mensen en veranderopgaves samen komen. In Bodegraven wordt al enkele jaren hard gewerkt om het centrum aantrekkelijker te maken. Onze collega Linda Klaassen helpt de gemeente Bodegraven-Reeuwijk bij deze uitdaging.

Een aantrekkelijk centrum is belangrijk voor de leefbaarheid van een dorp. Enkele jaren geleden was er hoge winkelleegstand in Bodegraven en stond deze leefbaarheid onder druk. Samen met de vastgoedeigenaren, ondernemers en bewoners is toen de stap gezet om het kernwinkelgebied compacter te maken. De gemeente investeert sindsdien op diverse manieren in het centrum. Er zijn al veel gevels opgeknapt en het Raadhuisplein is een mooie verblijfsplek geworden.

Stimuleringssubsidies

Voor het compacte winkelgebied heeft de gemeente gevelsubsidie beschikbaar gesteld aan vastgoedeigenaren wanneer zij de beeldkwaliteit van hun winkelpanden verbeteren. Voor de winkelpanden die in het voormalige winkelgebied liggen is een transformatiesubsidie beschikbaar als ze de detailhandels- of horecafunctie loslaten. Om ondernemers te ondersteunen wanneer zij hun winkel willen verhuizen naar het kernwinkelgebied, heeft de gemeente een verhuissubsidie vastgesteld. Op dit moment is ongeveer driekwart van de aanvragen uitgevoerd en heeft de beeldkwaliteit een upgrade gekregen.

Herinrichting openbare ruimte

Een ander speerpunt voor de gemeente is het bevorderen van de verblijfskwaliteit. Op dit moment staat de schop in de grond en wordt de openbare ruimte om het Raadhuisplein heringericht. De totstandkoming van dit project is bijzonder. Actieve bewoners hebben zich onder de naam Hart in Bodegraven verenigd. Zij hebben dit plan met hulp van Arcadis ontwikkeld en zijn bij het hele proces betrokken geweest. Deze vergaande samenwerking met inwoners voor zo’n project is uniek. Hoe initiatiefgroep Hart in Bodegraven ervoor gezorgd heeft dat het DNA van Bodegraven herkenbaarder wordt in het centrum, leest u op www.hartinbodegraven.nl.

Linda: “Nu de uitvoering gaande is lopen we wekelijks een rondje, dan bespreken we de ontwikkelingen en denkt de initiatiefgroep actief mee met de oplossingen. De initiatiefgroep is erg trots op de nieuwe situatie.”

Bodegraven_herinrichting

Recent nieuws

Laatste nieuws

Alle nieuwsberichten