Einde aan verwarring rond energielabels

26 jan   Geschreven door Aedes   Nieuws

Steeds nieuws einde aan verwarring rond energielabel

Einde aan verwarring rond energielabels

Er komt een einde aan de verwarring over de verschillende meetmethoden voor de
energieprestatie van woningen. Vanaf 29 maart 2018 wordt de Energie-Index gekoppeld aan de
energielabels.

Woningcorporaties zijn verplicht bij de verhuur van een woning aan een nieuwe huurder een
energielabel te overhandigen. Dit label is een letter en loopt van A tot en met G. Daarnaast is
er een Energie-index (EI) vastgesteld. De EI is een cijfer waarmee de huur op basis van het
Woningwaarderingsstelsel kan worden bepaald.

Verwarring
Voor woningcorporaties en huurders leidde de invoering van deze twee verschillende meetmethoden
in 2015 tot verwarring. In sommige gevallen zijn er verschillen tussen de uitkomsten van de
Energie-Index en het energielabel. Aedes heeft dit meerdere malen aangekaart. Woningcorporaties
willen één systeem gebruiken voor de communicatie, en niet zowel een EI als een afwijkend label
moeten hanteren. Aedes pleitte daarom voor een eenduidige labelklasse-certificaat voor de
communicatie.

Mede als gevolg daarvan nam de Tweede Kamer eind december 2016 de motie-Bashir aan om in overleg
met verhuurders en huurders te onderzoeken of de communicatie over de energieprestaties
begrijpelijker kan. In vervolg op dat overleg heeft de minister van BZK aangekondigd dat de
Regeling Energieprestatie Gebouwen en de webtool voor het energielabel van RVO.nl worden
aangepast.

Eenvoudiger
De koppeling van de Energie-index aan een labelletter geldt vanaf 29 maart 2018. Voor
woningcorporaties wordt het daarmee eenvoudiger om aan hun huurders uit te leggen wat de
energieprestatie van een woning betekent voor de huur- en woonlasten van die woning. De
toevoeging van de tabel met de labelletters voor woningen waarvoor een EI is vastgesteld heeft
geen gevolgen voor de regeldruk van woningcorporaties.

De nieuwe energielabels lopen van A tot en met G. Uitbreiding naar A+ en A++ de rest volgt
later.

Bron: Aedes