Duurzaam Benoordenhout

09 mrt   Geschreven door Steeds   Nieuws

Geen verhoging VvE-bijdrage, toch forse investering in duurzame maatregelen

VvE Mankesstraat 85 t/m 153 besluit tot Duurzame Woningverbetering

Inleiding
De buurt Uilennest in de Haagse wijk Benoordenhout is gebouwd in de jaren 50 van de vorige eeuw. In deze wederopbouw periode was er een grote behoefte aan nieuwe woningen. De wijk is opgebouwd uit portiek en galerijwoningen over 3 – 4 bouwlagen met enkele hoogbouwaccenten. De woningen zijn particulier eigendom en maken deel uit van Verenigingen van Eigenaren (VvE). Ondanks de leeftijd van de woningen staat de wijk er op dit ogenblik nog steeds goed onderhouden bij. In de wederopbouw periode werd er echter nog geen aandacht besteed aan duurzaamheid en energieverbruik. Juist daarin valt er nog veel winst te behalen.

Aanbod van gemeente Den Haag
Omdat er op gebied van Duurzame Woningverbetering nog veel te verbeteren valt in deze wijk, heeft de gemeente budget beschikbaar gesteld om twee VvE’s hierbij te faciliteren in de vorm van procesbegeleiding van Steeds. Steeds heeft hiervoor zes VvE’s benaderd voor een informatietraject. De VvE’s die het meest enthousiast hebben gereageerd voor het nemen van duurzame maatregelen konden gratis hoogwaardig advies en begeleiding krijgen van Steeds. Een van de twee enthousiaste VvE’s in Benoordenhout was de VvE Mankesstraat 85 t/m 153, waarna deze is geselecteerd voor de aanpak.

De aanpak van Steeds
Het project is door Steeds gestart met een bouwkundige opname van het pand ten behoeve van een Meer Jaren Onderhouds Planning (MJOP). Om de mogelijkheden van opwaardering inzichtelijk te maken is een uitgebreide scan van het pand, de zogenaamde Duurzaamheidsscan gemaakt. Deze scan verschaft de VvE inzicht in het energieverbruik en de mogelijkheden van verduurzamen. Hierbij zijn naast de kosten ook de besparingen van de verschillende verbeteringrepen inzichtelijk gemaakt. Aansluitend heeft Steeds per portiek een huiskameravond georganiseerd om de MJOP en de Duurzaamheidsscan te bespreken, en de wensen en mogelijkheden van de eigenaren te inventariseren.

Op basis van het advies van Steeds, voortvloeiend uit de Duurzaamheidsscan en wensen van de eigenaren, heeft de VvE keuzes gemaakt. Zo was er draagvlak voor een goed besluit, hetgeen voor VvE’s van essentieel belang is. De scan biedt een goed leesbare rapportage met onderbouwde voorstellen voor isolatie, actualisering van de verwarmingsinstallatie en energieopwekking. Daarnaast wordt dit aangevuld met een check op verlichting, de energienota en een indicatief label per type woning. Een raming van kosten en baten, en van CO2 – reductie, geeft de leden van de VvE voldoende houvast voor besluitvorming en vervolgstappen.

Bij de start van het project dachten de eigenaren aan het aanschaffen van zonnepanelen. Echter op basis van de Duurzaamheidsscan kwam men tot de conclusie dat investeren in de verwarmingsinstallatie, isolatie van de gevel en het dak een zinvollere investering is.

Het plan van aanpak
Ben Goedegebuure voorzitter van de VvE zegt: “Eigenlijk kwam dit aanbod van de gemeente Den Haag voor onze VvE precies op het juiste moment. De collectieve verwarmingsinstallatie loopt op zijn laatste benen en levert onvoldoende comfort. Bovendien moeten ook een aantal noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd worden.”

De algemene ledenvergadering van de VvE heeft op 18 februari 2015 daarom unaniem besloten tot het volgende pakket van maatregelen:

  • Het inkopen van groene energie
  • Het vervangen van de algemene verlichting door LED-verlichting
  • Het vervangen van de VR-ketels door 4 HR-ketels in cascade opstelling
  • Het isoleren van het dak
  • Het isoleren van de spouwmuren
  • Het uitvoeren van noodzakelijk onderhoud aan het pand

De Vereniging van Eigenaren zal op korte termijn starten met de uitvoering van de werkzaamheden zodat de VvE alsnog gebruik kan maken van het lage BTW-tarief.

De financiering
Zoals hierboven al omschreven is, heeft de gemeente Den Haag de kosten voor de procesbegeleiding van de VvE tot en met de planvorming voor haar rekening genomen. De kosten voor de uitvoering van de plannen dient de VvE zelf op te brengen. Hierbij biedt een VvE lening met een looptijd van 10 jaar op maat uitkomst. De kosten van de lening voor de VvE worden door de VvE aan de eigenaren doorbelast. Deze kosten worden echter volledig gecompenseerd door de besparing op de energielasten zodat dit plan van aanpak voor de leden van de VvE met gesloten beurzen kan worden uitgevoerd. Nadat de lening is afgelost, geniet de VvE blijvend groot voordeel.
Na uitvoering van het plan zal de VvE circa 35% besparen op haar elektraverbruik. Het gasverbruik zal met 25-30% dalen. Dit leidt tot een reductie in CO2 uitstoot van meer dan 13 ton per jaar.

Duurzaam verder
In het plan van aanpak is niet alleen naar de korte termijn gekeken. Het hele Meer Jaren Onderhouds Plan voor de komende 15 jaar is tegen het licht gehouden. Over enkele jaren moet bijvoorbeeld de dakbedekking vervangen worden. Doordat daar nu al rekening mee gehouden wordt, beschikt de VvE op dat moment over meer dan voldoende middelen. Wellicht is het interessant om op dat moment alsnog in zonnepanelen te investeren. Het dak van de VvE is immers met de juiste hellingshoek perfect op het zuidwesten georiënteerd.

 

VvE’s worden met Steeds duurzamer!

Meer informatie
Steeds BV
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Henk de Jong